loading

Loading...

DEKALOG POLSKI – 10 ważnych słów

DEKALOG POLSKI – 10 ważnych słów

Fundacja Kolorowo, Obywatelski Ruch Demokratyczny oraz Łódzki Klub Tygodnika Powszechnego serdecznie zapraszają do udziału w inauguracji projektu:

„10 ważnych słów” – Dekalog Polski

Projekt jest kontynuacją i rozwinięciem przedsięwzięcia adresowanego do łódzkiej młodzieży i pedagogów, którego celem i założeniem jest proeuropejska edukacja obywatelska, skupiająca się na newralgicznych – a nieobecnych w szkolnych programach edukacyjnych pojęciach istotnych z punktu polskiej racji stanu. W naszej ocenie właśnie ten brak legł u podstaw nie tylko przegranej proobywatelskich organizacji politycznych w wyborach prezydenckich i parlamentarnych w roku 2015, ale wyzwolił w polskiej przestrzeni publicznej cały szereg najczarniejszych sił i poglądów, doprowadził do wzmocnienia ruchów nacjonalistycznych i neofaszystowskich, wreszcie – do działań prowadzących do jawnego bądź ukrytego „polexitu”.

Pierwszym działaniem, które realizowaliśmy w kwietniu 2018 r. pod hasłem „Inny?” były warsztaty poświęcone tolerancji, poszanowaniu różnorodności, nowoczesnemu patriotyzmowi i przeciwdziałaniu dyskryminacji, przygotowujące do głównego wydarzenia, jakim była po warsztatach debata prowadzona przez ks. Krzysztofa Niedałtowskiego z udziałem Prezes Polskiej Akcji Humanitarnej – pani Janiny Ochojskiej, Naczelnego Rabina Polski – pana Michaela Schudricha i metropolity łódzkiego – arcybiskupa Grzegorza Rysia.
Teraz zaczynamy rozpisany na trzy lata cykl pod wspólnym tytułem „10 ważnych słów”, do inauguracji którego to cyklu mamy przyjemność zaprosić.
Kilka szczegółów:
Co: Projekt „10 ważnych słów” – Dekalog Polski
Kiedy: 22 listopada 2018 r.
Godzina: 10.00-14.00
Gdzie: Centrum Promocji Mody ASP, ul. Wojska Polskiego 121, Łódź
Projekt DEKALOG POLSKI – „10 ważnych słów” polega na cyklicznej organizacji w ciągu trzech lat konkursów artystycznych dla młodzieży i przeprowadzeniu debat połączonych z warsztatami/ panelami dyskusyjnymi z udziałem młodzieży z terenu miasta Łodzi oraz osób obdarzonych autorytetem społecznym, szczególnie ze świata kultury. Projekt oparty jest o utwory zawarte na płycie Marka Grechuty pod tytułem „10 ważnych słów” wydanej w 1994 r. (1.Ojczyzna, 2. Wolność, 3. Władza, 4. Prawo, 5. Praca, 6.Wiedza, 7. Solidarność, 8. Natura, 9. Sztuka, 10. Miłość). Celem projektu jest edukacja społeczna i obywatelska młodzieży i jej wychowawców poprzez doprowadzenie do autorefleksji i wypracowanie świadomości, że współczesna Polska może bezpiecznie istnieć tylko i wyłącznie w zjednoczeniu z Europą, a wartości humanistyczne i proeuropejskie są wbrew lansowanym obecnie poglądom jedyną właściwą propozycją dla Polek i Polaków. W roku 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości cykl dialogów młodzieży i wspólne poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „Kim jestem? Polakiem, czyli co jest dla mnie ważne…” rozpoczynamy w oparciu o trzy tematy: Ojczyzna – Wolność – Władza
Po warsztatach przygotowujących młodzież, o których poniżej, głównym wydarzeniem będzie rozmowa z Panem Olgierdem Łukaszewiczem, nie tylko wybitnym przedstawicielem świata kultury odznaczonym Krzyżami Orderu Odrodzenia Polski, ale – inicjatorem i fundatorem Fundacji „My Obywatele Unii Europejskiej„.
Tematem rozmowy-debaty będzie wyjaśnienie – szczególnie młodym – wątpliwości wokół tematu

„Polskość czy/czyli Europejskość”

Program:
9.30-10.00 – rejestracja uczestników i powitanie
10.00-11.00 – warsztaty i dyskusje w grupach.
Tematy:
1. „Ojczyzna – mit czy rzeczywistość?” Prowadzenie: prof. Mariusz Grzegorzek, rektor PWSFTviT;
2. „Wolność – prawo czy obowiązek?” Prowadzenie: red. Dominika Wielowieyska;
3. „Władza – rządzić czy panować?” Prowadzenie: Piotr Kłys, przewodniczący Obywatelskiego Ruchu Demokratycznego;
11.00-11.30 – Ogłoszenie laureatów Konkursu Fotograficznego 2018
11.30-13.30 – Debata główna pt. „Polskość czy/czyli Europejskość” z udziałem Olgierda Łukaszewicza oraz obecnych gości.
13.30-14.00 – podsumowanie Debaty i zamknięcie wydarzenia
Organizatorzy:
Fundacja Kolorowo, Obywatelski Ruch Demokratyczny, Klub „Tygodnika Powszechnego” w Łodzi.
Partnerzy akcji:
Tygodnik Powszechny, Portiernia Sztuki, Fundacja PMP,
Sponsorzy strategiczni:
Urząd Miasta Łodzi, Fundacja Lotto
Kontakt:
Agnieszka Wojtas – organizacja wydarzenia
Fundacja KOLOROWO
tel.: 505 925 927
mail: info@kolorowo.org
Piotr Kłys – rzecznik prasowy wydarzenia
Obywatelski Ruch Demokratyczny
tel. 607 090 436
mail: piotrklys@gmail.com