loading

Loading...

Regulamin „Nadzieja”

Regulamin „Nadzieja”

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym pod tytułem Nadzieja. Konkurs odbywa się w ramach cyklu PASJA ŻYCIE.

Temat: NADZIEJA

Organizatorzy: Fundacja KOLOROWO  z Łodzi oraz Towarzystwo Przyjaciół śp. ks. Jarosława Burskiego,

Portal internetowy do prezentacji prac i projektu: www.pasjazycia.com

Cele konkursu:
– promocja kultury współczesnej,
– pobudzanie kreatywności,
– rozwijanie pasji i uzdolnień.

Regulamin konkursu:
Termin nadsyłania prac: 11 lipca 2021 r. – 5 listopada 2021 r.
Prace należy przesyłać na adres mailowy: konkurs@pasjazycia.com

Zasady udziału w konkursie:

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 15 do 20 roku życia z terenu całej Polski.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia.
Każde zdjęcie należy przesłać w dwóch wielkościach: 1020 pix dłuższy bok (poglądowa) oraz w pełnej rozdzielczości (do druku).
Zdjęcia z dodatkowymi elementami jak ramka, datownik itp. nie będą dopuszczone do konkursu.
Przesyłane pliki w formacie JPG należy oznaczyć kolejnymi numerami odpowiadającymi numerom opisu zdjęcia w oświadczeniu (załącznik numer 1). Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną lub tradycyjną na adres fundacji:

Fundacja KOLOROWO
90-606 Łódź, ul. 6 Sierpnia 5/3
z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Nadzieja”.

Zgłoszenie (wersja do druku)

Wyboru zwycięskich prac dokona Jury. 

Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych:
Kategoria I- uczniowie w wieku od 15 do 17 roku życia,
Kategoria II- uczniowie w wieku od 18 do 20 roku życia.

Decyzja Jury jest niepodważalna. Nazwiska autorów finałowych prac opublikowane zostaną na stronie internetowej.
Dla osób wyróżnionych w konkursie przewidziane są cenne nagrody rzeczowe. Planowany jest wernisaż prac wyróżnionych w konkursie (przewidywany termin – listopad 2021, w Łodzi (o miejscu wernisażu uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową)).

Wszystkie prace publikowane będą na stronie internetowej: www.pasjazycia.com

Idea konkursu zrodziła się z chęci propagowania pasji fotografowania przez śp. ks. Jarosława Burskiego i jej szerzenia wśród młodzieży.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie.
Prace proszę przesyłać do 5 listopada 2021 roku na adres mailowy: konkurs@pasjazycia.com

Wersja regulaminu do druku:

Fundacja KOLOROWO:
www.kolorowo.org, e-mail: info@kolorowo.org
92-207 Łódź, ul. Szpitalna 9/11
Towarzystwo Przyjaciół śp. ks. Jarosława Burskiego:
www.ksjarekburski.pl, e-mail: info@ksjarekburski.pl
Strona Projektu: www.pasjazycia.com, e-mail: konkurs@pasjazycia.com
Koordynator projektu: Agnieszka Wojtas, tel.: 505 925 927