loading

Loading...

Czas i przemijanie

Czas i przemijanie

Konkurs Czas i przemijanie stanowił pierwszą edycję z cyklu konkursów fotograficznych pod wspólnym tytułem Pasja życia. Zadanie skierowane było do uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. Organizatorami byli Fundacja Prospołeczna PODUCHA w ramach projektu „Kultura jest trendy” oraz Towarzystwo Przyjaciół śp. ks. Jarosława Burskiego.

19 listopada 2013 roku, o godzinie 17:00, w siedzibie Domu Towarzystwa Kredytowego, mieszczącego się przy ulicy Pomorskiej 21 w Łodzi spotkali się uczestnicy ogólnopolskiego konkursu fotograficznego CZAS I PRZEMIJANIE oraz przyjaciele i znajomi organizatorów wernisażu – Fundacji Prospołecznej Poducha oraz Towarzystwa Przyjaciół śp. ks. Jarosława Burskiego.

Konkurs i wernisaż to część projektu KULTURA JEST TRENDY skierowanego do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, mającego uwrażliwiać młodych ludzi na sztukę, uczyć świadomego odbioru kultury współczesnej, a przede wszystkim rozwijać w nich pasje.

Patronuje mu postać wyjątkowego duszpasterza – ks. Jarka Burskiego – dla wielu z nas bliskiego przyjaciela. Kochaj życie – to Jego testament przekazywany zarówno aktorom Teatru Eden, dziennikarzom założonego przez Niego Radia Emaus/Plus, parafianom z Wadlewa, czy też przypadkowym ludziom, z którymi się zetknął. On to życie ukochał m.in. poprzez fotografowanie. Pracując w parafii w Wadlewie, założył prężnie działające koło fotograficzne, organizował wyjazdy w plenery czy też spotkania z prawdziwymi znawcami fotografii.

Wernisaż prac konkursowych to szczególny wieczór, bardzo ważny dla młodzieży wyróżnionej w konkursie oraz dla osób, które świetnie pamiętają ks. Jarka – Człowieka wielu pasji.

Uroczystość poprowadziła Joanna Kowalska – Ekert, a przywitała wszystkich – Prezes Fundacji Izabela Piwowarska-Jędrzejczak.
Na wstępie podziękowano Sponsorom, bez których nie mogłoby dojść ani do wernisażu ani do obdarowania laureatów cennymi nagrodami. Do realizacji projektu przyczynili się: mBank, Pomorska 21, Unilever, Adrian, Campione, Bartolini Air, Konsorcjum Polskich Biur Podróży, Triwa, Kamea.
Szczególnie gorąco powitano jurorów konkursu – Krzysztofa Candrowicza i Bernarda Saczuka oraz pozdrowiono Lidię Popiel, która ze względu na obowiązki zawodowe nie mogła być obecna. W imieniu jury konkursu ciepłe słowa powiedział Krzysztof Candrowicz. Gratulował uczestnikom i laureatom konkursu z całej Polski.

Nagrody wręczyła, wraz z przedstawicielami sponsorów Wojewoda Łódzki – Jolanta Chełmińska.

Laureaci konkursu:

W kategorii Gimnazjum tytuł Laureata I miejsca wraz z aparatem firmy Nikon (Unilever) oraz lotem szkoleniowym nad miastem (Batolini Air) otrzymała Justyna Pietrewicz (Białystok).

II miejsce zdobyła Joanna Zdenkowska (Proszowice), która dzięki Konsorcjum Polskich Biur Podróży spędzi weekend w Kotlinie Kłodzkiej. Joanna otrzymała również zegarek firmy Triwa oraz fotograficzną blendę ufundowaną przez firmę Adrian w imieniu Towarzystwa Przyjaciół ks. Jarka.

Tytuł Laureata III miejsca uzyskała Katarzyna Klebert (Sobolów)wraz z weekendem w Kotlinie Kłodzkiej ufundowanym przez Konsorcjum Polskich Biur Podróży oraz z fotograficzną blendą ufundowaną przez firmę Adrian w imieniu Towarzystwa Przyjaciół ks. Jarka.

W kategorii Ponadgimnazjalnej tytuł Laureata I miejsca wraz z aparatem firmy Nikon (Unilever) oraz lotem szkoleniowym nad miastem (Batolini Air) otrzymał Emil Wittstock (Pruszków).

II miejsce zdobyła Agnieszka Szewczyk (Orzesze), która dzięki Konsorcjum Polskich Biur Podróży spędzi weekend w Kotlinie Kłodzkiej. Agnieszka otrzymała również zegarek firmy Triwa oraz fotograficzną blendę ufundowaną przez firmę Adrian w imieniu Towarzystwa Przyjaciół ks. Jarka.

Tytuł Laureata III miejsca uzyskała Oliwia Białończyk (Kraków)wraz z weekendem w Kotlinie Kłodzkiej ufundowanym przez Konsorcjum Polskich Biur Podróży oraz z fotograficzną blendą ufundowaną przez firmę Adrian w imieniu Towarzystwa Przyjaciół ks. Jarka.

Wyróżnienia otrzymali:

Sylwia Jacoń (Wdlew), Aleksandra Płóciennik (Łowicz), Aleksandra Rożniata (Zduny), Kaja Wadlewska (Raków Duży) – dziewczęta otrzymały plecaki i blendy fotograficzne od Towarzystwa Przyjaciół śp. ks. Jarosław Burskiego i firmy Adrian.

Wszyscy nagrodzeni otrzymali dodatkowo albumy i książki fotograficzne ufundowane przez Art Center z Łodzi. Drobne upominki otrzymali również opiekunowie nadesłanych prac. W imieniu firmy Kamea Marysia Bania wręczyła kupony upoważniające do otrzymania ekskluzywnego nakrycia głowy.

Wyróżnienia dla nauczycieli otrzymali: Marta Mariańska, Anna Kolasińska, Urszula Bednarczyk, Elżbieta Ruszkowska, Małgorzata Piątkowska.

Wyjątkową nagrodę – aparat fotograficzny ufundowany przez Wojewodę ŁódzkiegoJolantę Chełmińską – otrzyma tradycyjną drogą pocztową Dominika Białończyk.

Drobny upominek otrzymuje również Małgorzata Kucharska.

Fundacja PODUCHA zadbała nie tylko o drobny poczęstunek ale również o niewielką ucztę muzyczną. Na zakończenie wieczoru odbył się bowiem krótki koncert zespołu gospel, który świetnie wpisał się w radosną aurę wydarzenia. Nazywają się 8 Dzień, II Warsztaty Gospel, które odbyły się w 2004r. w Łodzi stały się początkiem ich wielkiej przygody trwającej do dzisiaj. Najpierw pojawiły się pragnienia, potem te pragnienia przerodziły się w konkretne pomysły. Z nich w 2006r. przy parafii oo. Jezuitów w Łodzi narodził się chór: Gospel Worship Group. Dzisiaj Chór liczy ok. 25 osób. Są to głownie studenci i uczniowie łódzkich szkół i uczelni. Chór w swoim repertuarze posiada utwory z szerokiego nurtu gospel, zarówno w języku polskim, angielskim jak i również w językach afrykańskich. Dyrygentem chóru jest Sebastian Szokalski, dziś wyjątkowo w tej roli pianista – Michał Makulski.

Dokumentacja konkursu: