loading

Loading...

Nadzieja

Nadzieja

Temat: NADZIEJA

Organizatorzy: Fundacja KOLOROWO  z Łodzi oraz Towarzystwo Przyjaciół śp. ks. Jarosława Burskiego,

Portal internetowy do prezentacji prac i projektu: www.pasjazycia.com

Cele konkursu:

– promocja kultury współczesnej,
– pobudzanie kreatywności,
– rozwijanie pasji i uzdolnień.

Regulamin konkursu: Termin nadsyłania prac: 11 lipca 2021 r. – 5 listopada 2021 r.

Prace należy przesyłać na adres mailowy: konkurs@pasjazycia.com

Zasady udziału w konkursie:

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 15 do 20 roku życia z terenu całej Polski. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia. Każde zdjęcie należy przesłać w dwóch wielkościach: 1020 pix dłuższy bok (poglądowa) oraz w pełnej rozdzielczości (do druku). Zdjęcia z dodatkowymi elementami jak ramka, datownik itp. nie będą dopuszczone do konkursu.

Przesyłane pliki w formacie JPG należy oznaczyć kolejnymi numerami odpowiadającymi numerom opisu zdjęcia w oświadczeniu (załącznik numer 1).

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną lub tradycyjną na adres fundacji:

Fundacja KOLOROWO

90-606 Łódź, ul. 6 Sierpnia 5/3

z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Nadzieja”.

Zgłoszenie (wersja do druku) Wyboru zwycięskich prac dokona Jury.  Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych:

Kategoria I- uczniowie w wieku od 15 do 17 roku życia,

Kategoria II- uczniowie w wieku od 18 do 20 roku życia.

Decyzja Jury jest niepodważalna. Nazwiska autorów finałowych prac opublikowane zostaną na stronie internetowej. Dla osób wyróżnionych w konkursie przewidziane są cenne nagrody rzeczowe. Planowany jest wernisaż prac wyróżnionych w konkursie (przewidywany termin – listopad 2021, w Łodzi (o miejscu wernisażu uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową)).

Wszystkie prace publikowane będą na stronie internetowej: www.pasjazycia.com

Idea konkursu zrodziła się z chęci propagowania pasji fotografowania przez śp. ks. Jarosława Burskiego i jej szerzenia wśród młodzieży.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie. Prace proszę przesyłać do 5 listopada 2021 roku na adres mailowy: konkurs@pasjazycia.com

Wersja regulaminu do druku:

Fundacja KOLOROWO: www.kolorowo.org, e-mail: info@kolorowo.org

92-207 Łódź, ul. Szpitalna 9/11

Towarzystwo Przyjaciół śp. ks. Jarosława Burskiego: www.ksjarekburski.pl, e-mail: info@ksjarekburski.pl

Strona Projektu: www.pasjazycia.com, e-mail: konkurs@pasjazycia.com

Koordynator projektu: Agnieszka Wojtas, tel.: 505 925 927